29. Juli 2017

Cleopatra 3 Cleopatra 4

 

 

 

 

 

Cleopatra vom Murrursprung      Gewicht  612 g

 reserviert

 

Cassandra 5 Cassandra 4 Cassandra 3

 

 

 

 

 

 

 

Cassandra vom Murrursprung      Gewicht  580 g

 

 

 

 

Cäsar 5 Cäsar 4

 

 

 

 

 

Cäsar vom Murrursprung      Gewicht  590 g

reserviert

 

 

Cem 4 Cem 3

 

 

 

 

 

Cem „Cherubin Snow“ vom Murrursprung      Gewicht  580 g

 reserviert

 

Crystal 6 Crystal 5 Crystal 4

 

 

 

 

 

 

 

Crystal vom Murrursprung      Gewicht  609 g

reserviert

 

 

 

 

Coco 6 Coco 5 Coco 4

 

 

 

 

 

 

 

Coco vom Murrursprung      Gewicht  582 g

 

 

 

 

Carrie 6 Carrie 5 Carrie 4

 

 

 

 

 

 

 

Carrie vom Murrursprung      Gewicht  590 g

 

 

 

 

Cooper 5 Cooper 4

 

 

 

 

 

Cooper vom Murrursprung      Gewicht  607 g

 reserviert