20. Juli 2013

Exif_JPEG_PICTURE Exif_JPEG_PICTURE

B a l d u r  vom Murrursprung        Gewicht: 1110 gr

Exif_JPEG_PICTURE  B a l u  vom Murrursprung        Gewicht: 1130 gr

Exif_JPEG_PICTURE  B a s t i a n   vom Murrursprung        Gewicht: 1150 gr

Exif_JPEG_PICTURE Exif_JPEG_PICTURE

B e l i n d a    vom Murrursprung        Gewicht: 1430 gr

Exif_JPEG_PICTURE  B e l l a    vom Murrursprung        Gewicht: 1540 gr

Exif_JPEG_PICTURE  B e n n y   vom Murrursprung        Gewicht: 1330 gr

Exif_JPEG_PICTURE  B o n n i e   vom Murrursprung        Gewicht: 1200 gr

Exif_JPEG_PICTURE  B r u c e   vom Murrursprung        Gewicht: 1650 gr